TRAININGEN

TRAINING BASIS DENKSYSTEMEN - INCOMPANY

De training Basis Denksystemen beslaat één dag en richt zich op de twee manieren van denken: beelddenken en taaldenken. Deze training is geschikt voor een ieder die meer inzicht wil in de verschillende manier van denken

Doel

Het accent van deze dag ligt op het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie. Door een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzichttoetsen en effectieve praktijkoefeningen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen denksysteem en dat van de ander.

Inhoud

Het aanleren van speciale visuele werktechnieken die aansluiten bij beide denksystemen. Beproefd en effectief bij tekstbegrip, notuleren, plannen, brainstormen, communicatie en motivatie. De unieke non-verbale intervisiemethode geeft inzicht in problemen en oplossingen. Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Fundering van succes

Deze training legt de basis voor echt samenwerken en samen leren. De training kan moeiteloos ingevoegd worden als eenmalige, losse training binnen een team. De inhoud en uitwerking van de training zijn zo specifiek en basaal, dat deze naadloos aansluiten bij eventuele andere (reeds lopende) trainingstrajecten binnen het bedrijf

Voor wie?

Geschikt voor projectteams, managementteams, directieteams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 12 personen. Tevens is deze training individueel te volgen. Het accent ligt dan op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

Na afloop van de training hebben de deelnemers

  • inzicht gekregen in het eigen denksysteem en dat van de andere teamleden
  • inzicht verworven in de verschillende uitwerkingen/eigenschappen van beide denksystemen
  • leren werken met speciale, wetenschappelijk bewezen leer- en werktechnieken
  • beter grip op de inhoudelijke kern van teksten (zoals notulen, artikelen, vergaderstukken etc.)
  • leren werken met `concept mapping`(gestructureerde Mindmap)
  • inzicht gekregen in de toepasbaarheid van deze technieken (speechen, notuleren, brainstormen etc.)
  • geleerd effectief te communiceren op basis van hun denksysteem
  • gewerkt met de non-verbale intervisiemethode

Duur

1 dag

Deelnemers

vanaf 3 tot max. 12 personen

Investering

€ 1500,- inclusief cursus map, werkmateriaal, het boek Beelddenken, visueel leren en werken. Exclusief btw, reis- en locatiekosten.

Wil je meer weten? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website.

NOBCO
EIA
CoachingMonitor
CRKBO
LEREN LEREN Methode
Onderzoek Beelddenken
Wereldspel Expert
Team Toppers
Carpe Vitam coaching partners:
coachfinder
Ik voldoe als coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine