IOO (INDIVIDUEEL ONDERWIJSKUNDIG ONDERZOEK)

VROEGTIJDIG (H)ERKENNEN

Kinderen die een grote voorkeur hebben voor het visuele denken (beelddenken) hebben het vaak moeilijk op school. Het leren gaat moeizaam en er ontstaan specifieke (leer)problemen op het gebied van automatiseren, lezen, spelling en plannen. Vaak geen onwil, maar onmacht. Het visuele leersysteem van deze kinderen sluit niet aan bij de talige manier van lesgeven op school.

DIDACTISCH ONDERZOEK

Het op tijd signaleren van de denkvoorkeur van een kind bij leerproblemen is belangrijk. Het menselijk brein is tot rond het tiende levensjaar nog volop bezig om het talige vermogen te ontwikkelen. Met de juiste (visuele) begeleiding en het geven van inzicht in de eigen manier van denken, kan er nog veel veranderen en lukt het vaak wel. In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen van 5 tot 15 jaar middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek te diagnosticeren, zodat er gerichte begeleiding kan plaatsvinden. De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf ongeveer een dagdeel duurt.

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

  1. Het onderzoek start met het Wereldspel een non-verbaal instrument waarmee de denkvoorkeur wordt vastgesteld.
  2. Het pedagogisch/didactische onderzoek meet alle leeronderdelen en geeft zicht op de stagnaties bij o.a. lezen, rekenen, tekstbegrip, spelling.
  3. Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  4. De oogscreening geeft aan of de beide ogen goed samenwerken.
  5. De leerstijlen test geeft de beste manier van leren aan.
  6. De non-verbale intelligentie test en het Wereldspel geven een indicatie van het cognitieve niveau.

Van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Duur onderzoek:
dagdeel in de ochtend
Voor wie:
kinderen van 5 tot 15 jaar
Investering:
€ 595,-

Ik ben gecertificeerd als Expert Beelddenken om het IOO af te nemen.

NOBCO
EIA
CoachingMonitor
CRKBO
LEREN LEREN Methode
Onderzoek Beelddenken
Wereldspel Expert
Team Toppers
Carpe Vitam coaching partners:
coachfinder
Ik voldoe als coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine