jezelf ontwikkelen is een investering, je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is

TARIEVEN PARTICULIEREN

(prijzen zijn inclusief btw)

LEREN LEREN METHODE

  • Voor jeugd 12+ in het voortgezet en beroepsonderwijs, 6 klokuren op één zaterdag: € 195,-
  • Voor basisschooljeugd vanaf 8 jaar, 8 bijeenkomsten van 75 minuten: € 275,-

INDIVIDUEEL ONDERWIJSKUNDIG ONDERZOEK BEELDDENKEN

  • Voor kinderen van 5-15 jaar, dagdeel in de ochtend, totaal € 595,-

WORKSHOP VIND JE MISSIE

  • Investering: € 215,- euro (inclusief lunch). Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijk is de prijs €190,- per persoon.

COACHING

  • Telefonisch kennismakingsgesprek: kosteloos en vrijblijvend
  • Losse coachingssessie van 60 minuten: € 90,-
  • Losse coachingssessie van 90 minuten: € 135,-
  • Losse coachingssessie in het weekend: toeslag van € 20,-

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier op deze website.

Je kan op verschillende manieren kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Via actuele regelingen

Een overzicht van de meest actuele regelingen is hier te vinden.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als zeer effectief ervaren. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV

Als jij een uitkering ontvangt, dan kunt jij bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en reintegratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee jij jouw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.


NOBCO
EIA
CoachingMonitor
CRKBO
LEREN LEREN Methode
Onderzoek Beelddenken
Wereldspel Expert
Team Toppers
Carpe Vitam coaching partners:
coachfinder
Ik voldoe als coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine
The future depends on what you do today - Mahatma Gandhi
“ The future depends on what you do today... ”
- Mahatma Gandhi -